IMPORTANTE: Non se admiten inscricións posteriores ás 23:59 horas do 26 de decembro.

  • É unha carreira non competitiva, os participantes correrán polo carril dereito debidamente habilitado para tal fin, sempre obedecendo as indicacions do personal de carreira, os cales aparecerán en todo momento debidamente identificados.
  • Os únicos vehículos autorizados para seguila carreira son os acreditados pola organización. Calquer outro vehículo (automóvil, moto, motocicleta ou bicicleta) non autorizado, será expulsado da carreira. Non se permite tampouco que ningún vehículo de apoio a corredores, en dito caso serán ambos expulsados da carreira.
  • A organización, nos casos que sean necesarios e como medida de precaución, poderá obrigar ao corredor a abandoar a carreira, quedando a organización exonerada de calquier responsabilidade sobre os danos persoais que poda ocasionar o non acatar por parte do corredor dita orden.
  • Todolos participantes estarán cubertos por unha Póliza de Seguros de Responsabilidade Civil e de accidentes. A organización declina toda responsabilidade sobre os daños físicos ou morales que durante a participación nesta proba poda un atleta causarse a si mesmo ou a terceiros. A organización da proba non se fai responsable dos danos ou perxuizos propios e/ou a terceiros que cada participante poda ocasionar.
  • A supervisión da proba corresponde a colaboradores dos clubs deportivos de Ribadeo.
  • Toda persoa que non esté inscrita non poderá correr, no caso de incumprir as normas, poderá acarrear sanción.
  • Todo participante polo mero feito de tomar a saída acepta as condicions do presente regulamento.

Descarga o Regulamento: